IRMA - Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze !!!

Nummi IRMA (an4g. Independent Remote Monitoring Applikation) jest aplikacją umożliwiającą monitorowanie rozładunku i stabilności pojazdu oraz zapobieganie niewłaściwym operacjom. Pozwala określić nachylenie wzdłużne i poprzeczne pojazdu, ustawić maksymalny kąt wychylenia skrzyni ładunkowej oraz maksymalną wysokość, na jaką może być uniesiona.
Dwie ostatnie funkcje są najbardziej przydatne podczas pracy na terenie hal lub pod wiaduktami. Ponadto IRMA monitoruje na bieżąco ciśnienie panujące w układzie hydraulicznym oraz temperaturę oleju.
Urządzenie wysyła ostrzeżenia, jeśli określone uprzednio parametry zostaną przekroczone. Parametry te można dowolnie zaprogramować i ustawić dodatkowo kod dostępu. Opcjonalnie oferowany jest czujnik zapchania filtra oleju hydraulicznego.
IRMA podobnie jak BTControl składa się z montowanej w pojeździe jednostki monitorującej wraz z wtyczkami oraz aplikacji, którą można zainstalować na smartfonie lub tablecie.
Jednostka monitorująca może pracować w tym samym zakresie temperatur i jest chroniona przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Nowe, cyfrowe rozwiązania Nummi przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz długiej i bezawaryjnej eksploatacji specjalistycznych pojazdów.

KONTAKT

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.